MAATSCHAPPELIJK & BREEDTESPORT

Maak kennis met  de grootste zaalvoetbal vereniging van Amsterdam.

Leef En Beweeg Optimaal.

Stichting LEBO

Stichting LEBO opgericht door Lebo Vastgoed is al meer dan 10 jaar hoofdsponsor van zaalvoetbal vereniging ASV LEBO. Om nog meer voor de wijk te betekenen is stichting LEBO opgericht.


De stichting zet zich in voor het welzijn voor jonge bewoners van sociaal-economisch achtergestelde buurten in de randstad. De Stichting is met name actief in Amsterdam Nieuw- West en wil helpen om de jeugd in dit stadsdeel te enthousiasmeren om te sporten.


Met stichting LEBO organiseren we regelmatig diverse maatschappelijke voetbalprojecten in de wijken van Amsterdam, zoals:

• Zaalvoetbal basisscholen-competitie

• Wijkvoetbal activiteiten

• Meidenvoetbal


Sinds de fusie met ASV in 2003 en daarmee de komst van LEBO Vastgoed als hoofdsponsor, is ASV LEBO zich structureel gaan inzetten voor belangstellende en hulpbehoevende.

LEBO is een grote familie. Door voetbal verbinden we de maatschappij en streven we ernaar iedereen te laten groeien. Op- en om het veld. Overal waar zaalvoetbal is komen mensen samen. Dat biedt kansen voor begrip, vriendschap, ontwikkeling en integratie.
Zaid El Morabiti (Coach ASV LEBO)

EEN GREEP UIT ONZE PROJECTEN

Voor arm en rijk

ASV LEBO richt zich in eerste instantie op de kwetsbaren in de samenleving en opereert dan ook over het algemeen in de wijken waar sport als middel en doel erg wenselijk is. ASV LEBO maakt voor de mensen het sporten mogelijk door samen met hen de regelingen van de overheid in te zetten, maar ook door sponsoring te zoeken zodat de contributie zo laag mogelijk blijft of de deelname en de diverse maatschappelijke projecten. Denk daarbij aan: het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur en de stadspas.


Daarnaast is ASV LEBO een sociale verbinding in de wijk. Binnen ASV LEBO zijn er mogelijkheden voor een opleiding, stage en werk. Vaak gebeurt dat in nauwe samenwerkingen met scholen van het primaire en voortgezet onderwijs, Sportbuurtwerk en Jongerenwerk. Voorts is er aandacht voor de diversiteit en weet ASV LEBO ook dat er in Amsterdam veel mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

MAAK KENNIS MET

Stichting Leef En Beweeg Optimaal (LEBO)