ASV LEBO

About us

Historie

De oorsprong van de vereniging die nu ASV LEBO heet ligt in 1974; het jaar waarin CC-Boys werd opgericht. In de loop der jaren is de club enkele keren veranderd van naam, samenstelling en thuishaven. Tot de fusie met AORC in 2003 was geen sprake van een formeel georganiseerde vereniging. Na de fusie heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden.  Na al langere tijd in andere vormen bij de club betrokken te zijn geweest, treedt

de huidige voorzitter, Ronald van Teeffelen, dat jaar toe tothet bestuur. 


De samenwerking van LEBO Vastgoed met  de vereniging is in eerste instantie ontstaan door de liefde voor de sport. Door overeenkomende normen en waarden, de positieve invloed die er op het stadsdeel was en de betrokkenheid van de inwoners zijn de maatschappelijke projecten als een olievlek verspreid en hebben ze een steeds prominentere rol binnen LEBO Vastgoed gekregen. 


De professionalisering uitte zich bij de start van het seizoen 2010/2011 onder meer in een forse uitbreiding van het bestuur. Dit paste bij de ambities en doelstellingen van de vereniging om de beste van Amsterdam en op termijn ook de beste van Nederland te worden.


De in dat seizoen ingezette lijn van professionalisering  betaalt zich in 2016 uit. Na een zenuwslopende wedstrijd in Sporthallen Zuid tegen stadsgenoot ’t Knooppunt wordt het landskampioenschap veroverd. Met een Van Basten-achtig doelpunt tekent  Ike Neil met nog ruim zes minuten op de klok voor de 1-0 ruststand. Na de reguliere speeltijd is de stand 2-2 en na verlenging 3-3. Iedereen die ASV LEBO een warm hart toedraagt  houdt het niet meer van de spanning, maar uiteindelijk wordt de penaltyreeks gewonnen. Daarmee is ASV LEBO voor het eerst in de geschiedenis landskampioen van Nederland...

Visie

Wij zijn meer dan alleen zaalvoetbal. We streven topsport, maatschappelijke verantwoordelijkheid en breedtesport na. Op alle drie deze vlakken willen we zo goed mogelijk presteren. We voetballen op het hoogste niveau in Nederland, maar willen ook het aanspreekpunt zijn in de wijk. We zitten door de hele stad, in elke leeftijdsgroep en gender, en we doen dit samen. Samen met specifieke organisaties zoals Vrienden van Nieuw-West, het Ouderenfonds, en de Gemeente Amsterdam. We zien onszelf graag als het cement tussen de bakstenen. Een groot Amsterdammer zei ooit: ‘Alleen kan je niks, je moet het samen doen.’ We zetten graag initiatieven op, zijn de spin in het web, of trekken de kar, zodat Amsterdam voor iedereen een klein beetje mooier wordt.


Bij het streven naar de combinatie topsport, maatschappelijke verantwoordelijkheid en breedtesport, staat  de topsport ten dienste  van het

maatschappelijke. We willen een sterke aantrekkingskracht en aanzien in de stad hebben, zodat de inwoners zich met ASV LEBO kunnen identificeren. Daarom spelen we op het hoogst mogelijke niveau zaalvoetbal Maar wél vanuit onze eigen cultuur, hetgeen betekent dat onze wijk onze kweekvijver is. We verkiezen opleiden en opvoeden van talenten uit de wijk of de stad boven het van buitenaf aantrekken van spelers. Het afgeven van dit signaal naar buiten is belangrijker dan een paar punten verschil op de ranglijst aan het eind van het jaar.


We verdienen ons brood in deze gemeenschap, dus we doen graag iets

terug aan het stadsdeel en de bewoners daarvan. We willen graag dat de

bewoners ons zien als maatschappelijke organisatie, die hulp biedt waar

mogelijk en die daarnaast ook een team in de Eredivisie heeft. Dit is ook de cultuur van het bedrijf LEBO Vastgoed.


De groei die we op topsportgebied hebben gemaakt, vinden we ook terug op

maatschappelijk gebied. We kunnen en willen steeds een stapje hoger

zetten, een stapje beter zijn en een stapje groter denken. Vandaar dat we er

willen zijn voor heel sportend Amsterdam. 

MISSIE

ASVLEBO is een zaalvoetbalvereniging voor jongeren (jongens en meisjes) en volwassenen (vrouwen en mannen ) die wonen binnen het stadsdeel Amsterdam Nieuw West en de omliggende stadsdelen. De vereniging wil volledig inclusief zijn en kijkt niet naar leeftijd, geslacht, religie, afkomst, spelniveau, of welk persoonskenmerk dan ook, maar wil in het ledenbestand en het bestuur een afspiegeling zijn van de kleurrijke samenstelling van de bevolking van het stadsdeel. De vereniging wil iedereen in Amsterdam (Nieuw West) de mogelijkheid bieden om te zaalvoetballen, prestatief of recreatief. ASV LEBO wil een positief beeld uitdragen van onze brede doelgroep en bijdragen aan verdere integratie van onze leden in de Nederlandse samenleving via top- en recreatiesport, vrijwilligerswerk en de samenwerking met maatschappelijke instellingen en scholen. 


Door samenwerking met scholen wordt de jeugd een mogelijkheid geboden om te sporten en zich sportief en sociaal te ontwikkelen. Door het verzorgen van zaalvoetbaltrainingen op scholen, al dan niet in samenwerking met derden, vormt ASV LEBO de link tussen sport en (voortgezet, middelbaar en hoger) onderwijs. De vereniging wil de vele allochtone jongeren en volwassenen die er wonen binnen het stadsdeel Nieuw West en de omliggende stadsdelen helpen bij het verder integreren in de Nederlandse samenleving via teamsport en ze leren omgaan met winnen, verliezen en fair play.


ASV LEBO wordt in haar vele activiteiten, maar ook rondom het voetbal, gesteund door vrijwilligers. Wanneer er nieuwe activiteiten worden opgestart, gebeurt dit altijd door leden van de organisatie van ASV LEBO. Zij zoeken daarbij de hulp van betrokken vrijwilligers, die naarmate de activiteiten gestroomlijnder verlopen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij ASV LEBO, maar in de praktijk kan blijken dat die eindverantwoordelijkheid zich beperkt tot de macro-organisatie, het overzicht, en de grote lijnen van de activiteit betreft. De uitvoering ligt dan volledig in handen van de betrokken vrijwilligers.

Vijf Pilaren

Gezondheid
Verbinding
Maatschappelijk
Duurzaam

Plezier

“We richten ons met zaalvoetbal op de hele stad, op elke leeftijdsgroep en gender. Zaalvoetbalclubs hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Het is een tweede thuis waar mensen samen komen en zich kunnen ontwikkelen ”

Ronald van Teeffelen (Voorzitter)