ASV LEBO

About us

Historie

De oorsprong van de vereniging die nu ASV LEBO begon in 1974 het jaar waarin werd CC-Boys opgericht. In de loop der jaren is de vereniging enkele keren veranderd van naam, samenstelling en thuishaven. Tot de fusie met ASV in 2003 was geen sprake van een formeel georganiseerde vereniging. Na de fusie heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden.  Na al langere tijd in andere vormen van betrokkenheid bij de club te zijn geweest, treedt

de huidige voorzitter, Ronald van Teeffelen, dat jaar toe aan het bestuur. 


De samenwerking van LEBO Vastgoed en het huidige ASV LEBO is in eerste instantie ontstaan door de liefde voor sport. Door overeenkomende normen en waarden, de positieve invloed die er op het stadsdeel was, en de betrokkenheid van de inwoners zijn alle maatschappelijke projecten als een olievlek verspreid en hebben ze een steeds prominentere rol binnen LEBO gekregen. 


De professionalisering resulteerde bij de start van het seizoen 2010/2011 onder meer in een forse uitbreiding van het bestuur. Dit paste bij de ambities en doelstellingen van de vereniging om de beste van Amsterdam en op termijn ook de beste van Nederland te worden.


De ingezette lijn van professionalisering sinds 2010 betaalt zich 2016 uit. Na een zenuwslopende wedstrijd in Sporthallen Zuid tegen stadsgenoot ’t Knooppunt wordt de finale voor het landskampioenschap gespeeld. Met een Van Basten-achtig doelpunt zet Ike Neil het begin van de wedstrijd meteen op scherp. De wedstrijd eindigt na de reguliere speeltijd én na verlenging in een gelijkspel. Iedereen die ASV LEBO een warm hart toedraagt houdt het niet meer van de spanning, maar uiteindelijk wordt er met penalty’s gewonnen. Daarmee wordt ASV LEBO voor het eerst in de geschiedenis landskampioen van Nederland...

Visie

Wij zijn meer dan alleen zaalvoetbal. We streven topsport, maatschappelijke verantwoordelijkheid en breedtesport na. Op alle drie deze vlakken willen we zo goed mogelijk presteren. We voetballen op het hoogste niveau in Nederland, maar willen ook het aanspreekpunt zijn in de wijk. We zitten door de hele stad, in elke leeftijdsgroep en gender, en we doen dit samen. Samen met specifieke organisaties zoals Vrienden van Nieuw-West, het Ouderenfonds, en de Gemeente Amsterdam. We zien onszelf graag als het cement tussen de bakstenen. Een groot Amsterdammer zei ooit: ‘Alleen kan je niks, je moet het samen doen.’ We zetten graag initiatieven op, zijn de spin in het web, of trekken de kar, zodat Amsterdam voor iedereen een klein beetje mooier wordt.


We streven topsport, maatschappelijke verantwoordelijkheid en

breedtesport na. Daarbij moet de topsport ten dienste staan van het

maatschappelijke. Het moet de aantrekkingskracht en het aanzien hebben

in de stad om een sterke identificatie met ASV LEBO te voelen. Daarom

streven we het hoogste niveau mogelijk na met zaalvoetbal. Dit willen we

echter doen met de cultuur die ASV LEBO ademt, hetgeen betekent dat

onze wijk onze kweekvijver is. We verkiezen opleiden en opvoeden boven

van buitenaf aantrekken. Het afgeven van dit signaal naar buiten is

belangrijker dan een paar punten verschil op de ranglijst aan het eind van

het jaar.


We verdienen ons brood in deze gemeenschap, dus we doen graag iets

terug aan het stadsdeel en de bewoners daarvan. We willen graag dat de

bewoners ons zien als maatschappelijke organisatie, die hulp biedt waar

mogelijk, die ook een Eredivisie team heeft. Dit is ook de cultuur van het

bedrijf LEBO Vastgoed.

De groei die we op topsport gebied hebben gemaakt, hebben we ook op

maatschappelijk gebied gemaakt. We kunnen steeds een stapje hoger

zetten, een stapje beter zijn en een stapje groter denken. Vandaar dat we er

willen zijn voor heel sportend Amsterdam. 

MISSIE

ASVLEBO is een zaalvoetbalvereniging voor jongeren (jongens en meisjes) en volwassenen (dames en heren) die wonen binnen het stadsdeel Amsterdam Nieuw West en de omliggende stadsdelen. De vereniging kijkt niet naar leeftijd, geslacht, religie, afkomst en spelniveau, maar wil in het ledenbestand en het bestuur een afspiegeling zijn van de kleurrijke samenstelling van de bevolking van het stadsdeel. De vereniging wil iedereen in Amsterdam (Nieuw West) de mogelijkheid bieden om te zaalvoetballen, prestatief of recreatief. ASVLEBO wil een positief beeld uitdragen van onze doelgroep en bijdragen aan verdere integratie van onze leden in de Nederlandse samenleving via top- en recreatiesport, vrijwilligerswerk en de samenwerking met maatschappelijke instellingen en scholen. 


Door samenwerking met scholen wordt de jeugd een mogelijkheid geboden om te sporten en zich sportief en sociaal te ontwikkelen. Door het verzorgen van zaalvoetbaltrainingen op scholen, al dan niet in samenwerking met derden, vormt ASVLEBO de link tussen sport en (voortgezet, middelbaar en hoger) onderwijs. De vereniging wil de vele allochtone jongeren en volwassenen die er wonen binnen het stadsdeel Slotervaart en de omliggende stadsdelen helpen bij het verder integreren in de Nederlandse samenleving via teamsport en leert ze omgaan met winnen, verliezen en fairplay.


ASV LEBO wordt in haar vele activiteiten, maar ook rondom het voetbal, gesteund door vrijwilligers. Wanneer er nieuwe activiteiten worden opgestart, gebeurt dit altijd door leden van de organisatie van ASV LEBO. Zij zoeken daarbij een handreiking van betrokken vrijwilligers, die naarmate de activiteiten gestroomlijnder verlopen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij ASV LEBO, maar in de praktijk kan blijken dat dit de macro-organisatie, het overzicht, en de grote lijnen van de activiteit betreft. De uitvoering ligt dan in handen van de betrokken vrijwilligers.

Vijf Pilaren

Gezondheid
Verbinden
Maatschappelijk
Duurzaam

Plezier

“We richten ons met zaalvoetbal op de hele stad, op elke leeftijdsgroep en gender. Zaalvoetbalclubs hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Het is een tweede thuis waar mensen samen komen en zich kunnen ontwikkelen ”

Ronald van Teeffelen (Voorzitter)